รูปแบนเนอร์

วิธีการเลือกรถจีพีเอสติดตาม?

วิธีการเลือกรถจีพีเอสติดตาม?


1. อย่าเลือกตัวระบุตําแหน่ง GPS ที่ถูกเกินไป มีตัวระบุตําแหน่งจํานวนมากสําหรับหลายสิบดอลลาร์บนอินเทอร์เน็ต แต่ค่าธรรมเนียมการใช้งานแพลตฟอร์มที่ตามมาและค่าธรรมเนียมการจราจรจะมีราคาแพงมาก
2. อย่าลืมซื้อรุ่น 4G ขณะนี้ 2G กําลังถูกตัดออกอย่างค่อยเป็นค่อยไปรุ่น 2G จะไม่ใช้นานเกินไปและการวางตําแหน่งไม่ถูกต้อง
3. อย่าลืมซื้อผลิตภัณฑ์ที่ขายโดยตรงโดยผู้ผลิต รับประกันบริการหลังการขายรับประกันคุณภาพและจะไม่มีปัญหามากเกินไป
4. อย่าลืมถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการใช้งานและค่าธรรมเนียมการจราจรของแพลตฟอร์ม